Társintézményünk
Current date is 2018-08-19 Sunday.
Üdvözöljük Huba nevű látogatóinkat!
Holnap Szt. István névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Szent II. János Pál pápa apostoli levelében a következőket írta: „Az Oltáriszentség szentmisén kívüli tiszteletének felbecsülhetetlen értéke van.” Jézus mindenkit szeret és mindenkit hív és vár.
 • Hétfőn a szentmise után bibliaóra kezdődik a plébánián, ahol lehetőségünk nyílik a kinyilatkoztatott tanítás elmélyült megismerésére és biblikus tapasztalataink megosztására.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél. Bizalommal kérjük kedves Szentünk támogatását.
 • Csütörtökön a szentmise után a Cursillo közösség találkozója lesz a plébánián.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság, amely segíti a híveket Krisztus húsvéti misztériumának megünneplésére. A Bazilikában a nagyböjti péntekeken a szentmise után  ¾  6-tól végezzük.
 • Pénteken a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetik az elmélkedéseket.
 • A nagyböjti időben ne feledkezzünk el a pénteki böjtről! A szentmisék előtt lehetőség van szentgyónás végzésére. Legyünk buzgók az imádságban és a jócselekedetek megélésével segítsük embertársainkat testi- lelki szükségleteikben.
 • A józseffalvai kápolnában a nagyböjt folyamán is hétköznap minden reggel 7 órakor szentmise kezdődik.
 • Szombaton 9 órakor az elsőáldozásra majd 10-kor a bérmálkozásra készülők plébániai hittanórája kezdődik.
 • Nagy tisztelettel kérjük a kedves hozzátartozókat, hogy temetőnkben a tavasz beköszöntével igyekezzenek elhunyt szeretteik sírját rendbe tenni. Tájékoztatásul közöljük, hogy ebben az évben urnafal épül a temetőben.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak.
 • Egyházközségünk híveitől kérjük, hogy a második 1% felajánlásával támogassák a Sárospataki Bazilikáért, vagy a Sárospataki Bazilika Orgonájáért alapítvány egyikét. Felajánlási tájékoztatót a hátsó asztalon találhatnak a kedves hívek.